Kleuterschool
De Robbert
Wal 14
Vloedstraat 15
3930 Hamont
011/44.58.10 

Kleuterschool

De Robbert

Google Translate

enfrdeitplptrues

Nieuwe inschrijvingen

Voor inschrijvingen kan je volgend formulier invullen of telefonisch een afspraak maken tijdens de openingsuren van de school. (011/445810)

KLIK HIER OM HET FORMULIER TE OPENEN

Inschrijven voor GIMME

Beste ouders,

Onze school gebruikt Gimme voor communicatie met de ouders. Dit is een online platform waarvoor u zich éénmalig moet aanmelden. Wij hebben dus uw gegevens nodig. 

Gelieve DIT FORMULIER in te vullen

Instapdagen 2020-2021

1 september 2020
9 november 2020
4 januari 2021
1 februari 2021
22 februari 2021
19 april 2021
17 mei 2021

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Max. capaciteit 2021-2022

Onze school kent geen capaciteitsproblemen. Voor het schooljaar 2021 - 2022 is de totale capaciteit van onze school 250 leerlingen waarvan 200 in het centrum en 50 in de wijkschool. Inschrijven kan elke schooldag op het secretariaat (afspraak) vanaf 1 maart 2021.

De BIB van Hamont

Via deze link kan je snel naar de website van de bibliotheek van Hamont-Achel: https://hamont-achel.bibliotheek.be/

Wil je meteen een boek gaan opzoeken in de online catalogus? Klik dan hier: https://hamont-achel.bibliotheek.be/geavanceerd-zoeken

Pastoraal

Jaarthema

Jaaroverzicht jaarthema Godsdienst schooljaar 2020-2021 : "De mooiste vis van de zee"

Aan het begin van een schooljaar moeten de kleuters weer aan elkaar wennen. De samenstelling van de groep is anders dan voor de vakantie. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat of zou moeten omgaan. Als jaarthema hebben we als school gekozen voor het verhaal van “De mooiste vis van de zee”. Regenboog, de vis, is een voorbeeld van hoe het vaak niet moet. Op het einde van het verhaal weet hij wel hoe belangrijk anderen voor hem zijn. We vinden het belangrijk dat de kleuters op een lieve manier met elkaar omgaan, dat ze leren omgaan met diversiteit, dat ze leren delen…Via dit verhaal proberen we deze doelen te bereiken.

 

                         

Visie

De visietekst kan u hier lezen

Godsdienst bij kleuters

Godsdienst bij kleuters: concreet

Het is niet voldoende te zeggen : “We doen de hele dag door aan Godsdienst : bv. delen, lieve omgang met elkaar,…” het omvat veel meer:

 • Ochtendritueel met kaarsje en gebed, de kleuters de kans geven om actief mee te doen
 • Godsdienstige verhalen met prenten aanbieden, zowel bijbelverhalen als catechetische 
  verhalen
 • Een sfeer van vertrouwen/veiligheid bieden
 • Expressie vertrekkende vanuit hun leefwereld / we benaderen het kind vanuit zijn 
  totaliteit
 • We proberen het Gods- en Jezusbeeld dat de kleuters (vooral bij 5-jarigen) hebben te 
  achterhalen en er op in te spelen via verschillende werkvormen (filosoferend gesprek/
  bibliodrama,…)
 • Symboolgevoeligheid ontwikkelen : met de axenroos : relatiewijzen koppelen aan 
  dierenfiguren. Wanneer kleuters via verhalen deze relatiewijzen – met de dieren-
  figuren- leren kennen, kunnen zijn vrij snel de transfer maken naar relaties in hun 
  eigen omgeving. Eerst via inleefspelletjes dan prenten of foto’s gebruiken.
  Zo kunnen zij eveneens a.d.h.v. de dierenfiguren uit de axenroos, in evangelie-
  Verhalen herkennen hoe Jezus met mensen, of de kleuters met elkaar omgaan
 • Stapsgewijze aanpak bij de aanbreng van symboliek
 • Meevieren met kerkelijke feesten : Kerstmis, Pasen, …
 • Pastorale acties : broederlijk delen, vastenactie
 • Het is niet onze bedoeling om tot het devotionele te komen maar we willen onze kleuters wel een basis meegeven. We willen bepaalde tradities en bepaalde heiligenvereringen niet verloren laten gaan bv St. Fransiscus = dieren (heiligen die dicht bij de kleuters staan, naast Jezus en Maria)
 • De kleuterleidsters hebben wekelijks/maandelijks aandacht voor een bepaald aandachtspunt bv stil worden, spontane verwondering opbrengen
 • Ouderparticipatie : ouders uitnodigen bij vieringen/vanuit de pastorale groep de ouders
 • Op de hoogte brengen van de kerkelijke feesten, jaarthema, aanbieden van gebeden met kinderen,… via de website
 • Thematisch werken : bij elk thema proberen we een gepast bijbelverhaal of cateche-
  tisch verhaal te zoeken
 • Waarden aanbrengen via verhalen : verhalen bieden waarden die kleuters thuis niet of
  weinig kunnen beleven (vergiffenis, delen, …) Kleuters kunnen zich hier daarna in 
  oefenen tijdens het rollenspel. Dit is nodig want het kind moet zich eerst kunnen in-
  leven in een ander voor het tot emphatie of sympathie kan komen.
 • We zijn een katholieke school waar ook niet-gelovige ouders bewust voor hebben 
  gekozen. Anders-gelovigen beleven onze Christelijke manier mee, zij krijgen geen 
  aangepast lespakket. Doch er wordt belangstelling getoond wanneer zij vertellen over
  hun tradities en feesten (= oog hebben voor diversiteit in geloof).   

Godsdiensthoek

De godsdiensthoek in de kleuterklas

De Godsdiensthoek (zoals het officieel heet) is een “speciaal” hoekje (zoals de kleuters het noemen) waar zich alles rond dit thema verzameld. Het is een hoekje dat opvalt in de klas en wat een centrale plaats heeft in de onthaalhoek. 
Wat kan er zoal instaan : een beeld van Jezus, de kinderbijbel, een kaarsje, bloemen, …
Het is de hoek die dagelijks centraal staat bij het ochtendritueel waaronder het stilte-moment, het moment waar de kleuters samen bidden (een liedje, een versje,…), elkaar ont-halen,…

Dit hoekje wordt versierd, “aangekleed” eigenlijk met knutseldingetjes van de kleuters zelf, 
een bloemetje uit de tuin van ouders. Het “groeit” en “leeft”!

Kleuters kunnen er speciale dingen in aanbrengen rond christelijke waarden, rond gebeurtenissen die voor hen belangrijk zijn : een tekening, een geboortekaartje, een rouwkaartje, … 
Het kaarsje branden : een teken van licht : elke dag kan het wel voor iemand anders branden.

Niet zomaar een hoekje dus, maar een plekje wat voor elke kleuter weer een andere invulling kan hebben!  

 • Rituele betekenis : herkenningspunt in de klas
 • Symbolisch-religieuze betekenis bv. kaars
 • Symbolisch-Godsdienstige betekenis bv. voorwerpen (kinderbijbel) die expliciet verwijzen naar Christelijk geloven
 • Sociale functie : leren luisteren naar elkaar
 • Organisatorische functie : geïntegreerd in de onthaalkring (advents- en vastenkalender)

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht pastorale werking 2019-2020

 

Werkgroep

Een aantal leerkrachten hebben zich geëngageerd om zich bezig te houden met "het pastorale" op onze kleuterschool. Moesten er vragen zijn of reacties, kan u altijd bij hen terecht.

Juf Josée Plas en Juf Katelijn Huijers

Maandgebeden

In onze katholieke school staat bidden centraal.  In de klas gaan we hier dieper op in. Misschien is het fijn om het thuis ook eens even stil te maken met uw kleuter. Per maand zullen we één of meerdere gebedjes op de site zetten zodat u thuis ook kan bidden.

Maand september

Start schooljaar/nieuwe vriendjes :

Lieve Jezus ,
Ik kom je vragen om mij te helpen ,
maak van mij een lieve kleuter
die altijd goed wil zijn 
en alles met anderen wil delen.
Mijn speelgoed en mijn koek ,
mijn stiften en mijn fiets
en zoveel andere dingen.
Ook als ik het moeilijk vind. 

Maand oktober

Dierentaal :

Een kip kakelt ,
een varken knort ,
een hondje blaft.
Lieve God , wat knap allemaal :
Elk dier heeft zijn eigen taal. 

Herfst :

Kijk eens , God , al de blaadjes
van de bomen liggen op de grond.
Ik raap ze op , en dan…
Gooi ik ze in het rond.
Wat is die herfst een leuke tijd!

Maand november

Een zoen voor opa

Goede God , nu opa dood is ,
is hij dicht bij jou.
Geef hem maar twee dikke zoenen ,
één van mij en één van jou. 

Een kaars voor oma

Kijk eens , lieve oma ,
Ik brand een kaars voor jou.
Ik weet wel dat je dood bent.
Maar dan zie je toch dat ik van je hou.

Maand december

Advent

We versieren heel de klas,
met slingers en met bollen,
want Kerstmis is nabij.
Zie je dat, Kindje Jezus ?
Jij hoort er ook bij !

Sinterklaas

Goede God,
een hondje of een lief konijn,
dat wil ik heel erg graag.
Maar mama en papa willen het niet.
Denk je dat het helpt,
als ik het aan Sinterklaas vraag ?

Nee, je kan mama en papa niet passeren door God of
Sinterklaas aan te spreken. Met mama en papa moet je
in de eerste plaats overeenkomen.

Kerstmis

Mama, papa, moet je horen :
Kindje Jezus is geboren.
Kindje Jezus is zo blij,
kijk maar, want Hij lacht naar mij.

Wij wensen iedereen vreugdevolle kerstdagen
en de beste wensen voor het nieuwe jaar !!

Maand januari

Nieuwjaar :

Kijk, lieve God,
er begint een heel nieuw jaar.
Ik kreeg een borstel en een schaar,
een verfpot en gekleurd papier.
Ik kan er stevig tegenaan.

Maand februari

Carnaval :

Een bril en een snor.
Een gekke hoed en grote schoenen.
Nu ben ik een grote vent.
Kijk eens, lieve God,
ken je mij nu nog ?

Maand maart

Lente

De vogels in de tuin
beginnen luid te fluiten.
Het regent niet en het wordt warm,
dus ik mag lekker buiten.
De bloemen steken overal
opnieuw hun kopjes op.
Het is lente, dat is fijn.
Dank U, lieve God

Maand april

Mooi

Het is feest in mijn hart, Goede Vader.
Weet je waarom ?
Omdat de merel zo mooi fluit.
De koe loeit en het varken knort.
Het lam blaat en het paard hinnikt.
De hond blaft en de kat miauwt.
De hen kakelt en de haan kraait.
De muis piept en de bij gonst.
En ik ? Ik fluit en ik zing.

Goede Vader,
Dankjewel voor alles wat ik hoor en zie.
Dankjewel omdat ik er mag zijn.

Maand mei

Moeder Maria

Gij hebt uw kleine Jezus geleerd,
hoe Hij moest bidden tot de Vader,
hoe hij moest spelen
met andere kinderen.
Maar ook hoe Hij
anderen helpen kon.
Wij vragen U, leer ook ons
hoe wij moeten omgaan met anderen,
hulpvaardig zijn en vriendelijk,
hoe we er kunnen zijn voor elkaar.

Moeder Maria,
zorg voor uw kinderen
zoals gij gezorgd hebt
voor de kleine Jezus.
Help ons
en bescherm ons.

Maand juni

Lieve God,
Wij zijn iedere dag
met veel kinderen samen.
In het begin
kenden we elkaar bijna niet.
Nu zijn we
echte vriendjes geworden.
Vriendjes spelen samen.
Vriendjes helpen elkaar.
Vriendjes delen met elkaar.
Vriendjes zijn goed voor elkaar.
Help ons, dat we altijd
goede vriendjes mogen blijven.
Maar soms is er ruzie.
Help ons dan,
dat we zo snel mogelijk
elkaar weer verdragen
en vrienden blijven.
Als we goed zijn voor elkaar
is het goed in onze klas.

Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel vzw (K.B.H.A.vzw), Kloosterstraat 6, 3930 Hamont-Achel - info@kbha.be - www.kbha.be - RPR Antwerpen, afd. Hasselt – 0432.226.268   

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.