MOS staat voor Milieuzorg Op School.

Ook onze school is al enkele jaren actief bezig rond milieuzorg.
In het schooljaar 2015- 2016 behaalde onze school met trots de groene MOS-vlag.
Binnen MOS zijn er 5 thema’s waar de school rond werkt, nl:
- Natuur
- Afvalpreventie
- Water
- Verkeer
- Energie

Overzicht van dagdagelijkse mossige afspraken in onze school: Schooljaar 2016-2017


Natuur
- Wekelijkse beurtrolsysteem om het fruitemmertje elke dag te ledigen.
- Onderhouden van onze moestuin.

Afvalpreventie
- Wekelijkse beurtrolsysteem van de orde van de speelplaats. Samen met de kleuters papiertjes rapen.
- Afval sorteren op school.
- Papiertjes van koeken gaan terug mee naar huis.
- Afvalpapier hergebruiken als nota-briefjes.
- Recto-verso en op eco-stand kopiëren.
- Communicatie met de ouders gebeurt via Gimme.

Water
- Spaarknoppen
- Water drinken uit eigen drinkbeker.
- Gebruik van een regenton en oppompen van grondwater voor de moestuin en bloemen/struiken.

Verkeer
- Met kleuren veilig naar school.
- Stimuleren door acties om met de fiets naar school te komen.

Energie
- Zuinig omgaan met energie. In de klassen hangen pictogrammen om:
* PC-schermen uit te doen.
* Het licht uit te doen als we naar buiten gaan.
* Verluchten in de klas: een kwartier als we buiten spelen.
Via deze link kan u de acties, projecten,… volgen elk schooljaar.

Het MOS-team.