Jaarthema


Centrale thema pastoraal schooljaar 2023-2024

Dit jaar kiezen we als kleuterschool niet voor het jaarthema van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar we stellen het Bijbelverhaal “De Ark van Noach” centraal. We vertrekken vanuit de regenboog waarmee het verhaal eindigt. Elke maand werken we rond een kleur waaraan een waarde gekoppeld wordt:

September: kennismaking met het verhaal, eventueel knutselen van een ark. Startviering : dinsdag 26/9

Oktober : centrale kleur : rood : “Rood, de kleur van inzet voor elkaar. Wees als de zon, maak het waar.”

November: centrale kleur : oranje : “De kleur van een luisterend oor. Wees als een vuur, zeg het door.”

December: kerstviering 

Januari & februari: centrale kleur : geel : “De kleur verbonden met elk wezen. Wees als het licht, kom op voor elk leven.” 

Maart: centrale kleur : groen : “De kleur, de frisheid van de natuur. Wees als een boom, geef rust, uur na uur.” 

April: centrale kleur : blauw : “De kleur van die wondermooie zee. Wees als een meeuw, dankbaar en tevree.” 

Mei: centrale kleur : indigo : “De kleur van stilte en gebed. Wees als een vlinder, eerlijk en  heel echt” 

Juni: centrale kleur : violet : “De kleur van hoop en ontdekking. Kom uit je cocon, maak je los van elke ketting.” 

Lieve ouders,  ’t Leven heeft 7 kleuren in een boog. Neem je kwast en schilder je eigen boog!


 


                                                    

Visie

De visietekst kan u hier lezen


Godsdienst bij kleuters: concreet

Het is niet voldoende te zeggen : “We doen de hele dag door aan Godsdienst : bv. delen, lieve omgang met elkaar,…” het omvat veel meer:

 • Ochtendritueel met kaarsje en gebed, de kleuters de kans geven om actief mee te doen
 • Godsdienstige verhalen met prenten aanbieden, zowel bijbelverhalen als catechetische 
  verhalen
 • Een sfeer van vertrouwen/veiligheid bieden
 • Expressie vertrekkende vanuit hun leefwereld / we benaderen het kind vanuit zijn 
  totaliteit
 • We proberen het Gods- en Jezusbeeld dat de kleuters (vooral bij 5-jarigen) hebben te 
  achterhalen en er op in te spelen via verschillende werkvormen (filosoferend gesprek/
  bibliodrama,…)
 • Symboolgevoeligheid ontwikkelen : met de axenroos : relatiewijzen koppelen aan 
  dierenfiguren. Wanneer kleuters via verhalen deze relatiewijzen – met de dieren-
  figuren- leren kennen, kunnen zijn vrij snel de transfer maken naar relaties in hun 
  eigen omgeving. Eerst via inleefspelletjes dan prenten of foto’s gebruiken.
  Zo kunnen zij eveneens a.d.h.v. de dierenfiguren uit de axenroos, in evangelie-
  Verhalen herkennen hoe Jezus met mensen, of de kleuters met elkaar omgaan
 • Stapsgewijze aanpak bij de aanbreng van symboliek
 • Meevieren met kerkelijke feesten : Kerstmis, Pasen, …
 • Pastorale acties : broederlijk delen, vastenactie
 • Het is niet onze bedoeling om tot het devotionele te komen maar we willen onze kleuters wel een basis meegeven. We willen bepaalde tradities en bepaalde heiligenvereringen niet verloren laten gaan bv St. Fransiscus = dieren (heiligen die dicht bij de kleuters staan, naast Jezus en Maria)
 • De kleuterleidsters hebben wekelijks/maandelijks aandacht voor een bepaald aandachtspunt bv stil worden, spontane verwondering opbrengen
 • Ouderparticipatie : ouders uitnodigen bij vieringen/vanuit de pastorale groep de ouders
 • Op de hoogte brengen van de kerkelijke feesten, jaarthema, aanbieden van gebeden met kinderen,… via de website
 • Thematisch werken : bij elk thema proberen we een gepast bijbelverhaal of cateche-
  tisch verhaal te zoeken
 • Waarden aanbrengen via verhalen : verhalen bieden waarden die kleuters thuis niet of
  weinig kunnen beleven (vergiffenis, delen, …) Kleuters kunnen zich hier daarna in 
  oefenen tijdens het rollenspel. Dit is nodig want het kind moet zich eerst kunnen in-
  leven in een ander voor het tot emphatie of sympathie kan komen.
 • We zijn een katholieke school waar ook niet-gelovige ouders bewust voor hebben 
  gekozen. Anders-gelovigen beleven onze Christelijke manier mee, zij krijgen geen 
  aangepast lespakket. Doch er wordt belangstelling getoond wanneer zij vertellen over
  hun tradities en feesten (= oog hebben voor diversiteit in geloof).   


Godsdiensthoek


De godsdiensthoek in de kleuterklas

De Godsdiensthoek (zoals het officieel heet) is een “speciaal” hoekje (zoals de kleuters het noemen) waar zich alles rond dit thema verzameld. Het is een hoekje dat opvalt in de klas en wat een centrale plaats heeft in de onthaalhoek. 
Wat kan er zoal instaan : een beeld van Jezus, de kinderbijbel, een kaarsje, bloemen, …
Het is de hoek die dagelijks centraal staat bij het ochtendritueel waaronder het stilte-moment, het moment waar de kleuters samen bidden (een liedje, een versje,…), elkaar ont-halen,…

Dit hoekje wordt versierd, “aangekleed” eigenlijk met knutseldingetjes van de kleuters zelf, 
een bloemetje uit de tuin van ouders. Het “groeit” en “leeft”!

Kleuters kunnen er speciale dingen in aanbrengen rond christelijke waarden, rond gebeurtenissen die voor hen belangrijk zijn : een tekening, een geboortekaartje, een rouwkaartje, … 
Het kaarsje branden : een teken van licht : elke dag kan het wel voor iemand anders branden.

Niet zomaar een hoekje dus, maar een plekje wat voor elke kleuter weer een andere invulling kan hebben!  

 • Rituele betekenis : herkenningspunt in de klas
 • Symbolisch-religieuze betekenis bv. kaars
 • Symbolisch-Godsdienstige betekenis bv. voorwerpen (kinderbijbel) die expliciet verwijzen naar Christelijk geloven
 • Sociale functie : leren luisteren naar elkaar
 • Organisatorische functie : geïntegreerd in de onthaalkring (advents- en vastenkalender)


Maandgebeden

In onze katholieke school staat bidden centraal.  In de klas gaan we hier dieper op in. Misschien is het fijn om het thuis ook eens even stil te maken met uw kleuter. Per maand zullen we één of meerdere gebedjes op de site zetten zodat u thuis ook kan bidden.

Maand september

Start schooljaar/nieuwe vriendjes :

Lieve Jezus ,
Ik kom je vragen om mij te helpen ,
maak van mij een lieve kleuter
die altijd goed wil zijn 
en alles met anderen wil delen.
Mijn speelgoed en mijn koek ,
mijn stiften en mijn fiets
en zoveel andere dingen.
Ook als ik het moeilijk vind. 

Maand oktober

Dierentaal :

Een kip kakelt ,
een varken knort ,
een hondje blaft.
Lieve God , wat knap allemaal :
Elk dier heeft zijn eigen taal. 

Herfst :

Kijk eens , God , al de blaadjes
van de bomen liggen op de grond.
Ik raap ze op , en dan…
Gooi ik ze in het rond.
Wat is die herfst een leuke tijd!

Maand november

Een zoen voor opa

Goede God , nu opa dood is ,
is hij dicht bij jou.
Geef hem maar twee dikke zoenen ,
één van mij en één van jou. 

Een kaars voor oma

Kijk eens , lieve oma ,
Ik brand een kaars voor jou.
Ik weet wel dat je dood bent.
Maar dan zie je toch dat ik van je hou.

Maand december

Advent

We versieren heel de klas,
met slingers en met bollen,
want Kerstmis is nabij.
Zie je dat, Kindje Jezus ?
Jij hoort er ook bij !

Sinterklaas

Goede God,
een hondje of een lief konijn,
dat wil ik heel erg graag.
Maar mama en papa willen het niet.
Denk je dat het helpt,
als ik het aan Sinterklaas vraag ?

Nee, je kan mama en papa niet passeren door God of
Sinterklaas aan te spreken. Met mama en papa moet je
in de eerste plaats overeenkomen.

Kerstmis

Mama, papa, moet je horen :
Kindje Jezus is geboren.
Kindje Jezus is zo blij,
kijk maar, want Hij lacht naar mij.

Wij wensen iedereen vreugdevolle kerstdagen
en de beste wensen voor het nieuwe jaar !!

Maand januari

Nieuwjaar :

Kijk, lieve God,
er begint een heel nieuw jaar.
Ik kreeg een borstel en een schaar,
een verfpot en gekleurd papier.
Ik kan er stevig tegenaan.

Maand februari

Carnaval :

Een bril en een snor.
Een gekke hoed en grote schoenen.
Nu ben ik een grote vent.
Kijk eens, lieve God,
ken je mij nu nog ?

Maand maart

Lente

De vogels in de tuin
beginnen luid te fluiten.
Het regent niet en het wordt warm,
dus ik mag lekker buiten.
De bloemen steken overal
opnieuw hun kopjes op.
Het is lente, dat is fijn.
Dank U, lieve God

Maand april

Mooi

Het is feest in mijn hart, Goede Vader.
Weet je waarom ?
Omdat de merel zo mooi fluit.
De koe loeit en het varken knort.
Het lam blaat en het paard hinnikt.
De hond blaft en de kat miauwt.
De hen kakelt en de haan kraait.
De muis piept en de bij gonst.
En ik ? Ik fluit en ik zing.

Goede Vader,
Dankjewel voor alles wat ik hoor en zie.
Dankjewel omdat ik er mag zijn.

Maand mei

Moeder Maria

Gij hebt uw kleine Jezus geleerd,
hoe Hij moest bidden tot de Vader,
hoe hij moest spelen
met andere kinderen.
Maar ook hoe Hij
anderen helpen kon.
Wij vragen U, leer ook ons
hoe wij moeten omgaan met anderen,
hulpvaardig zijn en vriendelijk,
hoe we er kunnen zijn voor elkaar.

Moeder Maria,
zorg voor uw kinderen
zoals gij gezorgd hebt
voor de kleine Jezus.
Help ons
en bescherm ons.

Maand juni

Lieve God,
Wij zijn iedere dag
met veel kinderen samen.
In het begin
kenden we elkaar bijna niet.
Nu zijn we
echte vriendjes geworden.
Vriendjes spelen samen.
Vriendjes helpen elkaar.
Vriendjes delen met elkaar.
Vriendjes zijn goed voor elkaar.
Help ons, dat we altijd
goede vriendjes mogen blijven.
Maar soms is er ruzie.
Help ons dan,
dat we zo snel mogelijk
elkaar weer verdragen
en vrienden blijven.
Als we goed zijn voor elkaar
is het goed in onze klas.